ANASAYFA                                         IQ TEST                         MÜLAKAT                        ÖZGEÇMİŞ                       İLETİŞİM

YETENEK TESTİ 4

  

1) "Koza" için "İpek" neyse "Petek" için de .... odur.

a)Bal             b)Arı          c)Balmumu      d)Çiçek


2)"Ayak" için "Bilek" neyse "Kol" için de .... odur.

a)Dirsek            b)Parmak   c)Kol                 d)Bacak


3)K-M-Ö-Ş-? Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir?

a)A              b)Y            c)Z                   d)Ş


4)TBNMAA Harfleri düzenli hale geldiğinde hangisinin ismi olur?

a)Ülke          b)Şehir       c)Üniversite      d)Deniz


5)727=SCS KST =975 ise CKS= ???

a)795           b)297         c)927               d)295


6)NESLİ için MDRKI Neyse VEZİR için de .... odur.

a)ÜDYIP     b)ÜDYKP  c)ÜDKYP       d)ÜDYIS7)2 & 5 = 18 , 4 & 6 = 35 ise 6 & 7=?

a)43             b)44           c)56             d)57


8)4-6-28 , 7-7-56 ise 5-8-? soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

a)54             b)48           c)45             d)28

 


9)45 dakikada 90 km yol giden aracın satteki hızı nedir?

a)135           b)120         c)115               d)189


10)Aşağıdaki sözcüklerden farklı olanı bulunuz.

a)Top          b)Misket      c)Gülle             d)Tekerlek


Yetenek Testi 1  Yetenek Testi 2 Yetenek Testi 3  Yetenek Testi 4 

Yetenek Testi 5  Yetenek Testi 6    Yetenek Testi 7  Yetenek Testi 8 

Yetenek Testi    Genel Kültür Testi       Sözel Yetenek Testi

Görsel Yetenek Testi 1   Görsel Yetenek Testi 2

                      Yetenek Testleri Cevap Anahtarı 

 

 


 www.personelport.com