ANASAYFA                                         IQ TEST                         MÜLAKAT                        ÖZGEÇMİŞ                       İLETİŞİM

YETENEK TESTİ 1

  

1)Babanın yaşı 35. 2 çocuğunun yaşlarının toplamı 15 tir,baba 50 yaşına geldiğinde ,  çocuklarının yaş toplamıyla farkı ne kadar olur? 

a) 5    b)15    c)20    d) 30

 

2)Emre Tayfun a borçludur,Tayfun Serdar dan alacaklıdır,Veli Emre ye borçldur, borcu olmayan kimdir? 

a)Emre   b)Tayfun  c)Veli  d)Serdar

 

3)ayak için diz ne ise el için..... odur. 

a)Bilek               b)Dirsek      c)Parmak      d)Kemik

 

4)natshinid aşağıdakilerinden hangisidir? 

a)ülke                b)şehir          c)eşya          d)meyve

 

5)aysara aşağıdakilerden hangisidir?

a)göl                  b)hayvan      c)meyve        d)ülke

 

6)Bir kumaşın önce 20m si satılıyor sonra kalanın 1/4 ü satılıyor geriye 60m kalıyor.Kumaşın tamamı kaç m dir? 

a)100                 b)110           c)120           d)1407)Hangisi bir özelliğine göre diğerlerinden farklıdır? 

a)İzmir        b)Afyon       c)Uşak         d)Isparta


8)glbread aşağıdakilerden hangisidir? 

a)ülke           b)şehir          

c)eşya         d)meyve

 

 

9)cecece=323232 ise eececc=? 

a)233223          b)223233     c)332322    d)332233

 

10)cümle için paragraf ne ise kelime için...... odur. 

a)hece                b)tümce        c)noktalama  d)harf


Yetenek Testi 1  Yetenek Testi 2 Yetenek Testi 3  Yetenek Testi 4 

Yetenek Testi 5  Yetenek Testi 6    Yetenek Testi 7  Yetenek Testi 8 

Yetenek Testi    Genel Kültür Testi       Sözel Yetenek Testi

Görsel Yetenek Testi 1   Görsel Yetenek Testi 2

                      Yetenek Testleri Cevap Anahtarı 

 

 


 www.personelport.com