MUVAZZAF ASTSUBAY OLMAK İÇİN BOY KİLO KRİTERLERİ


Muvazzaf astsubay nasıl olunur? Aşağıdaki tabloda son başvuru tarihi 09 ocak 2009 olan KKK muvazzaf astsubay başvuru ilanında yer alan boy ve kilo kriterleri yer almaktadır,genel olarak bu kriterlerler kullanılmasına rağmen başvurulan sınıf ve kuvvette göre değişiklik olabilir


Ayrıca Ön sağlık elemesinde

  (a)     Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. Frengi, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık bulunmamak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak vs.,

(b)     Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk vs. gibi kusurları olmamak,

(c)     Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak,

(ç)     TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak gerekmektedir

BOY (cm)

AĞIRLIK ÜST SINIRI (kg)

AĞIRLIK ALT SINIRI (kg)

164

72

51

165

72

52

166

72

52

167

73

53

168

73

54

169

74

54

170

75

55

171

76

56

172

77

56

173

78

57

174

79

58

175

80

58

176

81

59

177

81

60

178

82

60

179

83

61

180

84

62

181

85

62

182

86

63

183

87

64

184

88

64

185

89

65

186

90

66

187

91

66

188

92

67

189

93

68

190

94

69

191

95

70

192

96

70

193

97

71

194

98

72

195

99

72

196

100

73

197

101

74

198

102

75

199

103

75

200

104

76

201

105

77

202

106

78

203

107

78

204

108

79

205

109

80

206

110

81

207

111

81

208

112

82

209

114

83

210

115

84