ANASAYFA                                         IQ TEST                         MÜLAKAT                        ÖZGEÇMİŞ                       İLETİŞİM

YILLIK İZİN SÜRELERİ

Yıllık Ücretli İzin Hak

İş kanununa tabi olarak iş gören çalışanlar , işe girdikleri tarihten itibaren 1 yıl süreli çalışmaları sonunda yıllık izine hak kazanırlar.1 yıllık süre hesaplanırken deneme süreleride hesaplamaya katılır. Aynı işverene ait farklı işyerlerinde çalışılması durumunda bu işyerlerinde icra edilen çalışma süreleri birleştirilir.Yıllık Ücretli İzinin Uygulanması

İşe girişten itibaren 1 yılını dolduran çalışanlar

1 yıl ile 5 yıl arasında yıllık                       14 işgünü

5 yıl 15 yıl arasında yıllık                          20 işgünü

15 yıldan fazla süreli çalışanlar ise yıllık  26 işgünü izine hak kazanırlar.

(* 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyüklere verilecek izinler 20 günden az olamaz )

Yıllık izinler 1 yıl çalışma sonrasında kazanılan bir hak olduğu için 20 işgünü izine (6*365 gün) çalıştıktan sonra hak kazanabilirler.Aynı hesaplama 26 işgününe ulaşmak için de geçerlidir.

Yıllık izinler işveren tarafından bölünemez ancak tarafların anlaşması durumunda bir bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla en fazla 3 e bölünebilir.

Çalışanın yıl içinde kullanmış olduğu ücretli yada ücretsiz izinler , dinlenme yada hastalık izinleri yıllık izinden düşülemez.

Yıllık izin kullanımı sırasında ulusal tatillere denk gelen günler izin olarak sayılamaz.

Yıllık iznini işyerinin bulunduğu yerden farklı bir yerde geçirmek isteyen çalışanlar , talep etmeleri halinde en fazla 4 gün yol izni hakkını kullanabilir.

Çalışanın işine son verilmesi durumunda verilecek olan iş arama izinleri yıllık izinler ile aynı zamana denk getirilemez.

Çalışana kullandırılan izinler işveren tarafından izin kayıt belgeleri ile kayıt altına alınmalıdır.

İşveren veya işveren vekilleri, işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder.

İzin Ücretin Ödenmesi

İzin Ücreti hesaplanırken , mesai ücretleri , primler ve sosyal yardımlar hesaba katılmaz.

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.


 
 

 


 www.personelport.com