ANASAYFA                                         IQ TEST                         MÜLAKAT                        ÖZGEÇMİŞ                       İLETİŞİM

İHBAR SÜRESİ , İHBAR TAZMİNATI

İş yaşamının istekli olarak yada isteksiz olarak , karşılıklı yada tek taraflı olarak sonlanması durumunda işçinin ve işverenin uyması gereken bazı yükümlülükler , bazı alınacak ve verilecek karşılıklar vardır.


İstifa hali dışında , işveren tarafından işe son verilmesi durumlarında işverenenin işçiye çalıştığı süreyi göz önünde bulundurarak yaptığı ödemeye Kıdem Tazminatı denmektedir.

Kıdem tazminatı , çalışanın çeşitli nedenlerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince çalışana vermiş olduğu bir tazminattır. İşçi , kendi isteği dışında , kabahati yada yasal bir suçu olmadığı halde işten çıkarılması durumunda Kıdem Tazminatını alabilir.

 

Kendi isteği ile (istifa) eden , işyerinden ayrılan çalışan kıdem tazminatı alamamaktadır.

 

Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır ve  % 0.66 oranında damga vergisi kesintisi uygulanmaktadır.

 

Kıdem Tazminatı , Çalışananın kendisine ödenmektedir ancak ölüm halinde mirasçılarına ödeme yapılmaktadır.

 

Basit hesap ile  ; (365/30) * çalışılan gün sayısı * son 30 gündeki brüt maaş olarak hesaplanabilir.

 

Örnek ; 

 

Son 30 günlük brüt maaşı 1500 YTL olan ve aynı işyerinde 10 yıldır işgören bir çalışan , kendi kusuru yada istifası dışında işine son verilmesi halinde

 

10 * (30 günlük brüt ücreti) = 10* 1.500 = 15.000 YTL Kıdem Tazminatı almayı haketmektedir.

 

İstifa suretiyle sona erme (hizmet sözleşmesinin) kıdem tazminatının gerektirmeyen fesih halidir , bu nedenle istifa eden personelin kıdem tazminatı ödenmez.


 
 

 


 www.personelport.com