ANASAYFA                                         IQ TEST                         MÜLAKAT                        ÖZGEÇMİŞ                       İLETİŞİM

İHBAR SÜRESİ , İHBAR TAZMİNATI

İş yaşamının istekli olarak yada isteksiz olarak , karşılıklı yada tek taraflı olarak sonlanması durumunda işçinin ve işverenin uyması gereken bazı yükümlülükler vardır.


Bunların içerisinde en önemli iki konu ihbar süreleri ve ihbar tazminatlarıdır.


İhbar Süresi 

 

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işveren yada çalışan tarafından uyulması gereken ihbar süreleri aşağıdaki şekildedir ;

 

Çalışma süresi  06 ay dan az ise                                        : 2 Hafta

Çalışmas süresi 06 ay ile 18 ay arasında ise                      : 4 Hafta

Çalışma süresi  18 ay ile 36 ay arasında ise                       : 6 Hafta

Çalışma süresi  36 ay dan daha fazla ise                            : 8 Hafta

 

Taraflardan birisi iş sözleşmesini bitirmek istemesi durumunda , belirtilen sürelere bağlı kalmak üzere gerekli bildirimi yapmalıdır, bu sürelere uyulmaması durumda yine bu sürelere karşılık gelen ücretler karşı tarafa ödenmelidir.

 

İhbar Tazminatı 

 

İhbar süreleri beklenmeden fesh edilmek istenen iş sözleşmeleri , çalışanın çalıştığı gün sayısına göre hesaplanmaktadır.

İhbar tazminatı çalışana nakden ödenebileceği gibi işçinin kıdemine göre , yukarıda belirtilen sürelerde çalışana iş sözleşmesinin fesh edileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilir.

Örneğin 5 yıl boyunca çalışan bir işçiye 56 günlük (8 hafta * 7 gün) brüt ücreti kadar ihbar tazminatı ödenmelidir.

Örnek: Aylık brüt kazancı 990,00 YTL olan ve % 15 gelir vergisi matrahı diliminde bulunan 4 yıllık bir işçinin ihbar tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Aylık brüt maaş/30 gün = 1 günlük kazanç 990,00 / 30 gün= 33 YTL dir.

Günlük kazanç * İhbar süresi = Brüt ihbar tazminatı = (33 YTL X 56 gün) = 1.848 YTL

Gelir Vergisi : 1.848 YTL X 0,15 = 277,2 YTL       (Kesinti 1)

Damga Vergisi : 1.848 YTL X 0,006 = 11,09 YTL (Kesinti 2)

Net İhbar Tazminatı : 1.848 - ( 277,2 + 11,09 ) = 1.559,71 YTL
 
 

 


 www.personelport.com