ANASAYFA                                         IQ TEST                         MÜLAKAT                        ÖZGEÇMİŞ                       İLETİŞİM

EKONOMİK TERİMLER

Alacak senedi

 Bir kişinin diğerinden alacaklı olduğunu ispat eden belge. (Adi alacak senedi,ticari alacak senedi ve resmi alacak senedi)

 

Faktoring

Alacak hakkının likit fon karşılığında başka bir kuruluşa devredilmesi işlemi.

 

Hazine Bonosu

Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın bütçe kanunlarına uygun olarak çıkardığı en fazla bir yıl vadeli borç senedi.

 

Hazine Açığı

Hazine nin yapacağı ödemelerin kamu gelirlerini aşması durumunda ortaya çıkan durum.

 

Libor(London Interbank offered rate)

Londra bankalarında günlük olarak belirlenen ,dolar mevduatıfaiz oranı.

 

Likidite

Bir işletmenin borçlarını ödeyebilme durumunda olması.(gerçek likidite,teknik likidite)

 

Mevduat

Belirli bir süre sonunda yada istenilen zamanda geri alınabilen bankaya yatırılan para.Vadeli,vadesiz,ihbarlı olarak guruplandırılabilen mevduatlar yatıran kişiye göre de; resmi mevduat,ticari mevduat,bankalar mevduatı,tasarruf mevduatı ve diğer mevduatlar olarak guruplandırılabilir.

 

Sübvansiyon

Devlet tarafından verilen,üreticileri korumak ve teşvik etmek amacıyla para ve buna benzer şekilde yapılan karşılıksız mali yardım.

 

Tahvil

Başlıca türleri primli,ikramiyeli,kara işltirakli,teminatlı,hisse senedi ile değiştirilebilir ve değişir değerli olan tahviller nama yada hamiline yazılı olarak çıkarılabilirler. Devlet , kamu kuruluşu ve anonim şirketler tarafından çıkarılabilir.


 
 

 


 www.personelport.com