Banka şube sayıları

Banka şube sayıları

Banka/Grup Adı

Banka Sayısı

Yurtiçi Şube*

Yurtdışı Şube*

Tüm Bankalar

46

7630

50

    Mevduat Bankaları

33

7583

49

      Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları

3

2207

15

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 

-

1244 

10 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

-

591 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

-

372 

      Özel Sermayeli Mevduat Bankaları

11

3637

22

Adabank A.Ş. 

-

Akbank T.A.Ş. 

-

715 

Alternatif Bank A.Ş. 

-

40 

Anadolubank A.Ş. 

-

77 

Şekerbank T.A.Ş. 

-

236 

Tekstil Bankası A.Ş. 

-

60 

Turkish Bank A.Ş. 

-

22 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 

-

269 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 

-

595 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 

-

930 

11 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

-

692 

      Tasarruf Mevduatı Sig. Fon. Devr. B.

1

1

0

Birleşik Fon Bankası A.Ş. 

-

      Yabancı Bankalar

18

1738

12

         Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Bankalar

11

1724

12

Arap Türk Bankası A.Ş. 

-

Citibank A.Ş. 

-

54 

Denizbank A.Ş. 

-

319 

Deutsche Bank A.Ş. 

-

Eurobank Tekfen A.Ş. 

-

37 

Finans Bank A.Ş. 

-

412 

Fortis Bank A.Ş. 

-

272 

HSBC Bank A.Ş. 

-

235 

Millennium Bank A.Ş. 

-

16 

Oyak Bank A.Ş. 

-

359 

Turkland Bank A.Ş. 

-

16 

         Türkiye´de Şube Açan Yabancı Bankalar

7

14

0

ABN AMRO Bank N.V. 

-

Banca di Roma S.P.A. 

-

Bank Mellat 

-

Habib Bank Limited 

-

JPMorgan Chase Bank N.A. 

-

Société Générale (SA) 

-

WestLB AG 

-

   Kalkınma ve Yatırım Bankaları

13

47

1

      Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları

3

23

0

İller Bankası 

-

19 

Türk Eximbank 

-

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 

-

      Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları

6

11

1

Çalık Yatırım Bankası A.Ş. 

-

Diler Yatırım Bankası A.Ş. 

-

GSD Yatırım Bankası A.Ş. 

-

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 

-

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 

-

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 

-

      Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları

4

13

0

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 

-

10 

Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. 

-

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 

-

Taib Yatırım Bank A.Ş. 

-

 

  

"Tekfenbank A.Ş."nin ticari ünvanı 11 Ocak  2008 tarihi itibariyle "Eurobank Tekfen A.Ş."" olarak değişmiştir.

"Calyon Bank Türk A.Ş."nin ticari ünvanı 28 Aralık 2007 tarihi itibariyle "Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş."" olarak değişmiştir.

Rekabet Kurulu’nun 6 Eylül 2007 tarih 07-69/856-324 sayılı Kararı ve BDDK'nın 12 Aralık 2007 tarih 2416 sayılı Kararı ile verilen izinler çerçevesinde; Ordu Yardımlaşma Kurumu uhdesinde bulunan ve sermayesinin %100’üne tekabül eden Oyak Bank A.Ş. hisseleri 24 Aralık 2007 tarihi itibariyle ING Bank N.V.’ye devredilmiştir. Banka bu tarih itibariyle Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Mevduat Bankaları grubuna geçmiştir.

"MNG Bank A.Ş."nin ticari unvanı 3 Nisan 2007 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil'inde tescil ettirilerek "Turkland Bank A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

BDDK'nın 28 Aralık 2006 tarih ve 2075 kararı ile, MNG Bank A.Ş. hisselerinin %50'sinin Arap Bank plc ve %41'inin BankMed tarafından devralınmasına izin verilmiştir. Fiili hisse devri 29 Ocak 2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Banka, bu tarih itibariyle özel sermayeli mevduat bankaları grubundan Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar grubuna geçmiştir.

BDDK'nın 23 Şubat 2007 tarihli kararı ile, Tekfenbank A.Ş. hisselerinin % 70'inin Eurobank EFG Holding(Luxemburg) S.A. tarafından devralınmasına izin verilmiştir. Fiili hisse devri 16 Mart 2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Banka, bu tarih itibariyle özel sermayeli mevduat bankaları grubundan Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar grubuna geçmiştir.

"Tat Yatırım Bankası A.Ş."nin ticari ünvanı 31 Ocak 2007 tarihinde "Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş." olarak değişmiştir.

BankEuropa Bankası A.Ş.'nin ticari unvanı 29 Kasım 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil'İnde tescil ettirilerek "Millennium Bank A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

BDDK'nın 28 Eylül 2006 tarih ve 1983 sayılı kararı ile Denizbank A.Ş. hisselerinin % 74.99'u Dexia Participation Belgique S.A.'ya devredilmiştir. Bu tarih itibariyle banka, "Özel Sermayeli Ticaret Bankaları" grubundan "Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Bankalar" grubuna geçmiştir.

BDDK'nın 28 Temmuz 2006 tarih ve 1944 sayılı kararı ile Finans Bank A.Ş. hisselerinin % 46'sı National Bank of Greece S.A.'ya devredilmiştir. Bu tarih itibariyle banka, "Özel Sermayeli Ticaret Bankaları" grubundan "Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Bankalar" grubuna geçmiştir.

1 Ekim 2006 tarih ve 26306 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 28 Eylül 2006 tarih ve 1990 sayılı BDDK kararı ile Koçbank A.Ş., tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir.

C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. bankasının ticari ünvanı 29 Aralık 2005 tarihinde BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. olarak değişmiştir.

Bayındırbank A.Ş. 'nin Ticari Unvanı ; 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 109. maddesi hükmü çerçevesinde, Fon Kurulu'nun 07.12.2005 tarih ve 515 sayılı kararı uyarınca Birleşik Fon Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiş ve bu husus T.C. İstanbul Ticaret Sicili'nde 14.12.2005 tarihinde tescil edilmiştir.

Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin Ticari Unvanı 28 Kasım 2005 tarihi itibariyle "Fortis Bank A.Ş." olarak değişmiştir.

Resmi Gazetenin 13 Eylül 2005 tarih ve 25935 sayılı nüshasında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9.9.2005 tarih ve 1695 Sayılı Kararı ile Akbank T.A.Ş. ile Ak Uluslararası Bankası A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tesciline onay verilmesine karar verilmiştir. Ak Uluslararası Bankası A.Ş.; Akbank T.A.Ş. 'ye tüm hak, alacak ve borçları ile devir olmuş, tüzel kişiliği 19 Eylül 2005 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ettirilerek sona ermiştir.

4 Temmuz 2005 tarihinde Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 89,34'ünü Fortis Bank NV-SA'ya devredilmiştir. Bu tarih itibariyle banka, "Özel Sermayeli Ticaret Bankaları" grubundan "Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Bankalar" grubuna geçmiştir.

Bnp-Ak Dresdner Bank A.Ş. 9 Mart 2005 tarihi itibariyle "Türkiye'de Kurulmuş Yabancı Bankalar" grubundan "Özel Sermayeli Ticaret Bankaları" grubuna geçmiştir. Bankanın Ticari Ünvanı 30 Mart 2005 tarihi itibariyle "Ak Uluslararası Bankası A.Ş." olarak değişmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 9.11.2004 tarih ve 1415 Sayılı Kararı ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Pamukbank T.A.Ş. Genel Kurullarının devre dair kararlarının tesciline onay verilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda tescil işlemleri 12 Kasım 2004 tarihinde yapılmış ve aynı gün akşamı Devir Protokolü uyarınca Pamukbank T.A.Ş.’ın Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye fiili devir işlemleri gerçekleştirilmiş, 17 Kasım 2004 tarihinden itibaren birleşik tek Banka olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

JP Morgan Chase Bank 'ın Ticari Ünvanı 28 Şubat 2005 tarihi itibariyle "JP Morgan Chase Bank N.A." olarak değişmiştir.

Resmi Gazete'nin 15 Ekim 2004 tarih ve 25614 sayılı nüshasında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 8.9.2004 tarih ve 1381 Sayılı Kararı ile "Deutsche Bank A.Ş."ye mevduat kabul etme yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

"Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş." ticari ünvanı 14 Haziran 2004 tarihi itibariyle "Calyon Bank Türk A.Ş." olarak değişmiştir.

BDDK'nın 10 Mart 2004 tarih ve 1222 sayılı yazısı ile Citibank A.Ş. mevduat kabul etmek ve bankacılık işlemleri yapmak üzere izin almıştır. 31 Mart 2004 tarihinde Citibank N.A.'nın bütün aktifi (mevduat dahil olmak üzere) pasifi, hak ve borçları Citibank A.Ş.'ye devredilmiştir.

Credit Lyonnais S.A. Merkezi Paris İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 03 Mart 2004 tarihinde tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve Ticaret Sicilinden terkin edilmek suretiyle (18 Mart 2004 ) Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş.’ne devredilmiştir.

Credit Lyonnais S.A. Merkezi Paris İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 03.03.2004 tarihinde tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle ve Ticaret Sicilinden terkin edilmek suretiyle (18 Mart 2004 ) Credit Agricole Indosuez Türk Bank A.Ş.’ne devredilmiştir.

Credit Suisse First Boston Türkiye İstanbul Merkez Şubesi, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 11.09.2003 tarih ve 1127 sayılı Kararı" ile tasfiye sürecine girmiştir. Şubenin tasfiyesinin tesciline ilişkin işlemler 2 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda gerçekleştirilmiştir.

4.7.2003 tarih ve 25158 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun , 3.7.2003 tarih ve 1085 sayılı kararı ile Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 14üncü maddesi (3) numaralı fıkrası uyarınca kaldırılmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1.5.2003 tarih ve 1037 sayılı Kararı ile ING Bank N.V.'nin tasfiye işlemlerine başlaması onaylanmıştır. Söz konusu 30 Haziran 2003 itibariyle mevduat kabul etmeyecek ve bankacılık işlemlerinde bulunmamak üzere tasfiyesine başlamıştır.

Sitebank A.Ş.'nin ticaret ünvanı 28 Mart 2003 itibariyle "BankEuropa Bankası A.Ş." olarak değişmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3.4.2003 tarih ve 1023 sayılı Kararı ile; Fiba Bank A.Ş. , Finans Bank A.Ş.'ye devredilmiştir. Söz konusu Bankanın devre dair genel kurul kararlarının tescil edilmesiyle ilgili mevzuat uyarınca tüm hak ve borçları ile mevduatı Finans Bank A.Ş.'ye intikal etmiş, tüzel kişiliği 9.4.2003 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinden sildirilerek sona ermiştir.

Toprak Yatırım Bankası A.Ş.’nin ticaret ünvanı 22 Ocak 2003 itibariyle "C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş." olarak değişmiştir.

Milli Aydın Bankası T.A.Ş.; Denizbank A.Ş.'ye tüm hak alacak, borç ve yükümlülükleri ile devir olmuş, tüzel kişiliği 27 Aralık 2002 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilerek sona ermiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23.10.2002 tarih ve 851 sayılı Kararı ile; Milli Aydın Bankası T.A.Ş.’ nin (Tarişbank) hisselerinin % 99,99’ unun Denizbank A.Ş.’ ye devredilmesine izin verilmesi, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendine istinaden uygun görülmüştür. Söz konusu Bankanın Denizbank A.Ş.’ ye devrine ilişkin “Hisse Devir Sözleşmesi” 21.10.2002 tarihinde imzalanmış olup, fiili hisse devri ise 25.10.2002 itibariyle tamamlanmıştır.

27 Eylül 2002 tarih ve 24889 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 26 Eylül 2002 tarih ve 826 sayılı Bankacılık ve Düzenleme Kurulu Kararı ile Toprakbank A.Ş., Bayındırbank A.Ş. bünyesinde 30 Eylül 2002 tarihi itibariyle devren birleştirilmiş ve aynı tarih itibariyle bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılmıştır.

Türk Ticaret Bankası A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 09.08.2002 tarihinde toplanmıştır. Söz konusu genel kurulda, adı geçen Bankanın tasfiyesine ve tasfiyenin Türk Ticaret Kanununun infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümleri ile 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, bu karar 14 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda tescil edilmiştir.

Pamukbank T.A.Ş., 19 Haziran 2002 tarih ve mükerrer 24790 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 18 Haziran 2002 tarih ve 742 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmiştir.

 * Şube sayıları resmi veriler olmayıp, bankaların yıl içerisinde Birliğimize bildirdiği verilerdir.

(kaynak :Türkiye bankalar birliği)